top of page

x  GRÆNSE

xBORDER

ULTRA HURTIG

MEGET SIKRET

USKADELIG FOR  SVIG

AN  AUTONOM,  DECENTRALISERET,  HYBRID X-11 AFSTEMNINGSPLATFORM  AT

KAN STYRES MEN IKKE MANIPULERES AF INDIVIDER ELLER GRUPPER.

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN FOR AFSTEMNING.

DENNE PLATFORM ER UNDER KONSTRUKTION

Industri  01
Finansielle tjenesteydelser
Industri  02
Medier & Teknologi
Industri  03
Sundhedspleje
Industri  06
Ejendom
Industri  05
Industri- og erhvervsservice
Industri  04
Vedvarende energi

02

Partnere

06

Medarbejdere

33

Investeringer

100 %

Succes
Seneste nyheder
bottom of page